بسم الله

×××××××

کرکره اینجا را میخواهیم دونفره بدهیم بالا و بنویسیم از دونفزه بودنمان

××××××××××××××××××××

سلام

همراه من

امروز یکسال از همراه شدنمان میگذرد و من و تو که از یک سال پیش دیگر ما شده ایم هم مسیر هم هستیم.

یک سال از شروع مسیر گذشت. مسیری که فراز و فرود داشت و این فراز وفرود ها در کناز تو زیباست....

از خدا میخواهم همراه خوبی برای هم باشیم در مسیر زندگی

این وبلاگ هم به خواست تو شروع شد که باز خواستی بنویسم و چه زمانی بهتر از زمانی که بودنمان با هم یک ساله شد. این وبلاگ تقدیم به تو