# همسر

آغاز

بسم الله ××××××× کرکره اینجا را میخواهیم دونفره بدهیم بالا و بنویسیم از دونفزه بودنمان ×××××××××××××××××××× سلام همراه من امروز یکسال از همراه شدنمان میگذرد و ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 41 بازدید